Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site


Wind van: 29-02-2020 15:00 tot: 18:00 waarschuwing voor: Wind niveau: Geel info button

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

10,5°C 9,0°C Wind from SS@46,4 km/h - 986,1hPa -5,5hPa 1,1m 9,3km

8,2°C 10,2°C Wind from WW@44,6 km/h - 986,3hPa +1,4hPa 3,1m 9,3km

-°C - Wind from SESE@27,7 km/h - 973,3hPa -5,7hPa - 3,7km

9,3°C - Wind from SSWSSW@70,6 km/h - 983,9hPa -3,9hPa 3,1m 9,3km

8,7°C - Wind from SS@42,5 km/h - 981,0hPa -4,1hPa 1,6m 9,3km

4,2°C - Wind from ESEESE@70,6 km/h - 981,3hPa -4,3hPa 4,6m 1,9km

5,2°C - Wind from EE@57,6 km/h - 984,2hPa -4,0hPa 3,6m 9,3km

-°C - Wind from EE@57,6 km/h - 986,5hPa -3,6hPa - 20,4km

6,1°C 9,5°C Wind from WW@77,8 km/h - 987,7hPa +1,3hPa 3,6m -

6,8°C - Wind from ESEESE@51,8 km/h - 973,4hPa -5,7hPa - -

6,5°C - Wind from EE@63,0 km/h - 972,7hPa - 5,8m -

6,2°C 9,8°C Wind from SSWSSW@59,4 km/h - 954,6hPa -8,5hPa 8,8m -

6,8°C 9,2°C Wind from ENEENE@50,0 km/h - 958,0hPa -5,6hPa 4,0m -

Sandettie Lightship at 08:00: Air:. 10,5°C, Water: 9,0°C, Wind: S@46,4km/h, Baro: 986,1hPa (-5,5), Waves: 1,1m No recent reports. Channel Lightship at 08:00: Air:. 8,2°C, Water: 10,2°C, Wind: W@44,6km/h, Baro: 986,3hPa (+1,4), Waves: 3,1m Anasuria AWS at 08:00: Wind: SE@27,7km/h, Baro: 973,3hPa (-5,7), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 08:00: Air:. 9,3°C, Wind: SSW@70,6km/h, Baro: 983,9hPa (-3,9), Waves: 3,1m Clipper AWS at 08:00: Air:. 8,7°C, Wind: S@42,5km/h, Baro: 981,0hPa (-4,1), Waves: 1,6m Beryl A AWS at 08:00: Air:. 4,2°C, Wind: ESE@70,6km/h, Baro: 981,3hPa (-4,3), Waves: 4,6m No recent reports. No recent reports. North Sea at 08:00: Air:. 5,2°C, Wind: E@57,6km/h, Baro: 984,2hPa (-4,0), Waves: 3,6m North Sea at 08:00: Wind: E@57,6km/h, Baro: 986,5hPa (-3,6), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 08:00: Air:. 6,1°C, Water: 9,5°C, Wind: W@77,8km/h, Baro: 987,7hPa (+1,3), Waves: 3,6m North Sea at 08:00: Air:. 6,8°C, Wind: ESE@51,8km/h, Baro: 973,4hPa (-5,7), No recent reports. K7 Buoy at 08:00: Air:. 6,5°C, Wind: E@63,0km/h, Baro: 972,7hPa, Waves: 5,8m No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 08:00: Air:. 6,2°C, Water: 9,8°C, Wind: SSW@59,4km/h, Baro: 954,6hPa (-8,5), Waves: 8,8m K5 Buoy at 08:00: Air:. 6,8°C, Water: 9,2°C, Wind: ENE@50,0km/h, Baro: 958,0hPa (-5,6), Waves: 4,0m


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven m Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 08:00 10,5 9,0 S Wind from S 46,4 986,1 -5,5 1,1 9,3
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 08:00 8,2 10,2 W Wind from W 44,6 986,3 +1,4 3,1 9,3
62164 Anasuria AWS 08:00 - - SE Wind from SE 27,7 973,3 -5,7 - 3,7
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 08:00 9,3 - SSW Wind from SSW 70,6 983,9 -3,9 3,1 9,3
62144 Clipper AWS 08:00 8,7 - S Wind from S 42,5 981,0 -4,1 1,6 9,3
63110 Beryl A AWS 08:00 4,2 - ESE Wind from ESE 70,6 981,3 -4,3 4,6 1,9
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 08:00 5,2 - E Wind from E 57,6 984,2 -4,0 3,6 9,3
63117 North Sea 08:00 - - E Wind from E 57,6 986,5 -3,6 - 20,4
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 08:00 6,1 9,5 W Wind from W 77,8 987,7 +1,3 3,6 -
62114 North Sea 08:00 6,8 - ESE Wind from ESE 51,8 973,4 -5,7 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 08:00 6,5 - E Wind from E 63,0 972,7 - 5,8 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 08:00 6,2 9,8 SSW Wind from SSW 59,4 954,6 -8,5 8,8 -
64045 K5 Buoy 08:00 6,8 9,2 ENE Wind from ENE 50,0 958,0 -5,6 4,0 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

UK Metoffice

Weather Underground