Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site


Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

12,7°C 14,9°C Wind from SSWSSW@38,9 km/h - 998,5hPa +0,7hPa 1,6m 20,4km

12,1°C 14,9°C Wind from WSWWSW@42,5 km/h - 997,1hPa -1,0hPa 2,6m 3,7km

-°C - Wind from SWSW@38,9 km/h - 986,6hPa +0,1hPa - 20,4km

12,0°C - Wind from SWSW@38,9 km/h - 995,8hPa +0,5hPa 2,1m 9,3km

11,3°C - Wind from SWSW@33,5 km/h - 994,6hPa +0,2hPa 1,3m 50,0km

10,8°C - Wind from SSWSSW@11,2 km/h - 984,3hPa +0,0hPa 2,6m 20,4km

9,8°C - Wind from SS@22,3 km/h - 982,6hPa -0,9hPa - 20,4km

-°C - Wind from SS@25,9 km/h - 983,3hPa -1,0hPa - 20,4km

12,6°C 13,0°C Wind from WSWWSW@50,0 km/h - 994,1hPa -0,7hPa 5,3m -

9,9°C - Wind from SSWSSW@40,7 km/h - 984,2hPa -0,1hPa - -

10,6°C - Wind from SS@31,7 km/h - 978,4hPa - 4,7m -

9,5°C 10,9°C Wind from SSESSE@42,5 km/h - 963,2hPa +0,0hPa 5,2m -

Sandettie Lightship at 06:00: Air:. 12,7°C, Water: 14,9°C, Wind: SSW@38,9km/h, Baro: 998,5hPa (+0,7), Waves:  1,6m No recent reports. Channel Lightship at 06:00: Air:. 12,1°C, Water: 14,9°C, Wind: WSW@42,5km/h, Baro: 997,1hPa (-1,0), Waves:  2,6m Anasuria AWS at 05:00: Wind: SW@38,9km/h, Baro: 986,6hPa (+0,1), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 06:00: Air:. 12,0°C, Wind: SW@38,9km/h, Baro: 995,8hPa (+0,5), Waves:  2,1m Clipper AWS at 06:00: Air:. 11,3°C, Wind: SW@33,5km/h, Baro: 994,6hPa (+0,2), Waves:  1,3m Beryl A AWS at 06:00: Air:. 10,8°C, Wind: SSW@11,2km/h, Baro: 984,3hPa (+0,0), Waves:  2,6m No recent reports. No recent reports. North Sea at 06:00: Air:. 9,8°C, Wind: S@22,3km/h, Baro: 982,6hPa (-0,9), North Sea at 06:00: Wind: S@25,9km/h, Baro: 983,3hPa (-1,0), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones  at 06:00: Air:. 12,6°C, Water: 13,0°C, Wind: WSW@50,0km/h, Baro: 994,1hPa (-0,7), Waves:  5,3m North Sea at 06:00: Air:. 9,9°C, Wind: SSW@40,7km/h, Baro: 984,2hPa (-0,1), No recent reports. K7 Buoy at 06:00: Air:. 10,6°C, Wind: S@31,7km/h, Baro: 978,4hPa, Waves:  4,7m No recent reports. No recent reports. No recent reports. K5 Buoy at 06:00: Air:. 9,5°C, Water: 10,9°C, Wind: SSE@42,5km/h, Baro: 963,2hPa (+0,0), Waves:  5,2m


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven m Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 06:00 12,7 14,9 SSW Wind from SSW 38,9 998,5 +0,7 1,6 20,4
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 06:00 12,1 14,9 WSW Wind from WSW 42,5 997,1 -1,0 2,6 3,7
62164 Anasuria AWS 05:00 - - SW Wind from SW 38,9 986,6 +0,1 - 20,4
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 06:00 12,0 - SW Wind from SW 38,9 995,8 +0,5 2,1 9,3
62144 Clipper AWS 06:00 11,3 - SW Wind from SW 33,5 994,6 +0,2 1,3 50,0
63110 Beryl A AWS 06:00 10,8 - SSW Wind from SSW 11,2 984,3 +0,0 2,6 20,4
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 06:00 9,8 - S Wind from S 22,3 982,6 -0,9 - 20,4
63117 North Sea 06:00 - - S Wind from S 25,9 983,3 -1,0 - 20,4
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 06:00 12,6 13,0 WSW Wind from WSW 50,0 994,1 -0,7 5,3 -
62114 North Sea 06:00 9,9 - SSW Wind from SSW 40,7 984,2 -0,1 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 06:00 10,6 - S Wind from S 31,7 978,4 - 4,7 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 06:00 9,5 10,9 SSE Wind from SSE 42,5 963,2 +0,0 5,2 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

UK Metoffice

Weather Underground